Na 19 marca zwołano Walne Zebranie

Na podstawie § 13 ust. 3 Statutu JKS „Jarota” w Jarocinie Zarząd Klubu zwołuje na poniedziałek, 19 marca 2018 roku Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków.

Poniżej znajduje się porządek obrad:

 1. Otwarcie i powołanie Przewodniczącego ZWZSCz.
 2. Powołanie Sekretarza ZWZSCz.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie propozycji zmian w statucie klubu wraz z uzasadnieniem.
 5. Uchwała nr 1 ZWZSCz w sprawie zmian w statucie Jarocińskiego Klubu Sportowego Jarota.
 6. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 r.
 7. Dyskusja i uwagi do sprawozdania.
 8. Uchwała nr 2 ZWZSCz w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2017 r.
 9. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 r.
 10. Dyskusja i uwagi do sprawozdania.
 11. Uchwała nr 3 ZWZSCz w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 r.
 12. Uchwała nr 4 ZWZSCz w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty/ za 2017 r
 13. Wolne głosy i wnioski. Dyskusja.
 14. Zakończenie.

Propozycja zmiany w statucie:

W § 13 ust. 3 proponuje się zmienić datę 31 marca na 30 czerwca.

Treść po zmianie:

 • W § 13 ust. 3 Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, nie później niż do 30 czerwca każdego roku.

Zebranie odbędzie się o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej hotelu spółki Jarocin Sport.

KKS Kalisz
Jarota Jarocin
Jarota Jarocin
1:1
Świt Skolwin