Janusz Niedźwiedź: Zachowaliśmy spokój i nie panikowaliśmy