24 lipca zwołano Walne Zebranie

24 lipca odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu. Początek zebrania zaplanowano na godzinę 18:30 w sali konferencyjnej AQUA spółki Jarocin Sport.

Członków Klubów zachęcamy do zapoznania się z porządkiem obrad:

1. Otwarcie i powołanie Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu.
6. Wybory uzupełniające do Zarządu.
7. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
8. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.
9. Udział w programie rządowym wprowadzanym na podstawie Ustawy o SIR w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Program zakłada, że podstawowym instrumentem wsparcia finansowego przedsiębiorstw będą subwencje finansowe, z których większa część (do 75% finansowania) będzie bezzwrotna po spełnieniu warunków określonych w Programie.
10. Udzielnie zgody przez Walne na zaciągnięcie i przyjmowanie przez Zarząd powyżej 50 tysięcy złotych zobowiązań – dot. pkt 9 porządku obrad.

11. Wolne głosy i wnioski. Dyskusja.
12. Zakończenie.

Jednocześnie informujemy, że przed zebraniem będzie można opłacić składki członkowskie.

Unia Janikowo
Jarota Jarocin
Jarota Jarocin
0:1
Sokół Kleczew