Funkcje w Zarządzie przydzielone

Nowy skład Zarządu został wybrany podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego. Prezesem jarocińskiego klubu został Eugeniusz Gościniak, a w jego pracy pomagać mu będzie pięć osób.

Zarząd JKS „Jarota” na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się w następujący sposób:

Eugeniusz Gościniak – Prezes
Piotr Olejniczak – I Wiceprezes
Marek Marzyński – II Wiceprezes
Mieczysław Szalkowski – Sekretarz
Jacek Nagorzycki – Skarbnik
Marek Jankowiak – Członek Zarządu Ds. Organizacyjnych

Jarota Jarocin
Bałtyk Koszalin
Pogoń II
0:1
Jarota Jarocin