Informacja ws. badań lekarskich

Komisja ds. Nagłych PZPN-u przyjęła zmiany do Uchwały nr IX/140 z 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną w zakresie dotyczącym orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia zawodników.  

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

  • Badania będą ważne przez rok, a nie jak dotąd sześć miesięcy,
  • Zwiększa się grupa osób uprawniona do wydawania orzeczeń (lekarze rodzinni),
  • W odniesieniu do zawodników powyżej 23 roku życia przepisy nie ustanawiają wymogu przeprowadzania badań – wymagane jest oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

Prosimy rodziców wszystkich zawodników z naszej Akademii o zgłoszenie się do trenera po kartę zdrowia. Następnie należy udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej. Orzeczenie jest niezbędne do udziału w rozgrywkach ligowych. Szczegółowe informacje można również uzyskać w Biurze Klubu.

Nowe przepisy dotyczące badań lekarskich obowiązują od 1 marca br.

Jarota Jarocin
Bałtyk Koszalin
Pogoń II
0:1
Jarota Jarocin