ZARZĄD

PREZES: EUGENIUSZ GOŚCINIAK
(Pełni funkcję od 2018 roku)
Zakres obowiązków:
Hobby:
E-mail: prezes@jarota.com

I WICEPREZES: PIOTR OLEJNICZAK
(Pełni funkcję od 2018 roku)
Zakres obowiązków:
Hobby:

II WICEPREZES: MAREK MARZYŃSKI
(Pełni funkcję od 2014 roku)
Zakres obowiązków:
Hobby:

SKARBNIK: JACEK NAGORZYCKI
(Pełni funkcję od 2016 roku)
Zakres obowiązków:
Hobby:

SEKRETARZ: MIECZYSŁAW SZALKOWSKI
(Pełni funkcję od 2017 roku)
Zakres obowiązków:
Hobby: