PWiK sp. z o.o. wspiera klub z Jarocina

Klub z Jarocina od dłuższego czasu wspiera Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, jednoosobowa spółka naszego miasta, której tradycje sięgają roku 1903.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie utrzymuje i eksploatuje sześć stacji uzdatniania wody, ponad 490 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ponad 380 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Każdego dnia dostarcza uzdatnioną wodę do około 11.000 gospodarstw domowych i firm z terenu miasta i gminy Jarocin. Spółka obsługuje również mechaniczno – biologiczno – chemiczną oczyszczalnię ścieków w Cielczy.

Zapraszamy do skorzystania z usług PWiK sp. z o.o. w Jarocinie. Szczegóły na stronie internetowej –www.pwikjarocin.pl

Jarota Jarocin
Zagłębie II Lubin
Jarota Jarocin
0:0
Piast Żmigród