Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Podczas poniedziałkowego Walnego Zebrania przedstawiono sprawozdanie finansowe Klubu za 2017 rok. Nadwyżka budżetowa Klubu za rok ubiegły wyniosła ponad 6 tysięcy złotych. 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KLUBU ZA 2017 ROK:

Dane o przychodach:

 • Ogółem przychody – 929 618,86 zł
 • Dotacje – 487 000 zł
 • Działalność gospodarcza – 135 874,15 zł
 • Składki statutowe, na treningi i wpisowe – 111 393 zł
 • Transfery i wyszkolenie zawodników – 37 880,49 zł
 • Pozostałe przychody (darowizny, wpłaty od sponsorów, 1%) – 138 506,22 zł

Dane o kosztach:

 • Ogółem koszty – 923 313,79 zł
 • Amortyzacja – 7 144,44 zł
 • Zużycie materiałów i energii – 85 082,83 zł
 • Usługi obce – 159 977,79 zł
 • Podatki i opłaty – 19 968,50 zł
 • Wynagrodzenia – 581 669,31 zł
 • Ubezpieczenie społ. i inne świadczenia 22 524,54 zł
 • Pozostałe koszty rodzajowe – 46 945,80 zł

Wynik finansowy na całokształt działalności wynosi – 6 305,80 zł.

KKS Kalisz
Jarota Jarocin
Jarota Jarocin
1:1
Świt Skolwin