Ulga podatkowa dla sponsorów!

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowa ulga podatkowa dla przedsiębiorców chcących wesprzeć sport. Liczymy, że dzięki temu znajdą się kolejni sponsorzy, którzy dołączą do Jaroty!

Ulga podatkowa dotyczy podmiotów, które są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz są płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Finansowanie klubu sportowego polegać ma w szczególności na przekazaniu środków na zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych, czy na finansowaniu stypendiów sportowych. Łącznie w podatku dochodowym można będzie rozliczyć aż 150 % poniesionych kosztów na działalność sportową.

Zysk, jaki daje ulga, najłatwiej dostrzec na konkretnym przykładzie. Przyjmując, że przedsiębiorca, współpracujący z JKS-em, w zamian za reklamę, przeznaczy na klub 20 tys. zł, to np. opłacając liniowy podatek PIT według 19% stawki w podatku dochodowym zyskuje 3 800 zł (19% x 20 tys. zł), z uwagi na zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów oraz dodatkowo 1900 zł (19% x 10 tys. zł), z uwagi na proponowaną możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% poniesionego kosztu, tj. 10 tys. zł. Łącznie więc przedsiębiorca obniży swój podatek o 5 700 zł.

Zapraszamy wszystkich potencjalnych sponsorów do współpracy!

Zawisza
Jarota Jarocin
Jarota Jarocin
0:2
Pogoń II