Walne zebranie członków stowarzyszenia

Zarząd Klubu zwołał na dzień 12 grudnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na podstawie § 13 ust. 6 i 7 oraz § 13 ust. 11 pkt 14 Statutu JKS „Jarota”.

Poniżej prezentujemy porządek obrad:

  1. Otwarcie i powołanie Przewodniczącego i Sekretarza.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  5. Zgłaszanie Kandydatów na Prezesa JKS „Jarota”.
  6. Wybory Prezesa Zarządu JKS „Jarota”.
  7. Zgłaszanie Kandydatów do Zarządu Klubu.
  8. Wybory uzupełniające do Zarządu.
  9. Wolne głosy, wnioski i ew. dyskusja.
  10. Zakończenie.

Zebranie rozpocznie się o godz. 18:00 w sali konferencyjnej hotelu spółki Jarocin Sport.

Górnik Konin
Jarota Jarocin
Jarota Jarocin
2:4
KP Starogard