Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Na podstawie  § 13 ust. 5, 6 i 7 Statutu Jarocińskiego Klubu Sportowego „Jarota” w Jarocinie, Zarząd Klubu zwołuje na dzień 24 maja 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków.

Poniżej znajduje się porządek obrad:

  1. Otwarcie i powołanie Przewodniczącego NWZSCz.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  4. Wybory uzupełniające do Zarządu.
  5. Wybór delegatów do KOZPN
  6. Wolne głosy i wnioski. Dyskusja.
  7. Zakończenie.

Zebranie odbędzie się o godzinie 18 w sali konferencyjnej hotelu Spółki Jarocin Sport, ul. Sportowa 6 w Jarocinie.

Jarota Jarocin
Zagłębie II Lubin
Jarota Jarocin
0:0
Piast Żmigród