GRAMY RAZEM

Zapraszamy wszystkie zorganizowane grupy dzieci i młodzieży do 16 roku życia na mecze Jaroty Jarocin! Akcja „GRAMY RAZEM” przygotowana jest nie tylko dla szkół, ale również klubów sportowych. Darmowe zgłoszenia przyjmowane będą pod adresem biuro@jarota.com do każdego piątku, poprzedzającego spotkanie ligowe w Jarocinie w ramach rozgrywek trzeciej ligi. Jedynym warunkiem uczestnictwa w akcji „GRAMY RAZEM” jest lista, która musi zawierać imiona i nazwiska uczestników, a także nazwę placówki. Na wszelkie pytania można uzyskać odpowiedź także telefonicznie pod numerem 697-316-182.

Każda grupa powinna składać się z minimum dziesięć osób, na które przypada jeden opiekun. Przygotowany będzie również parking dla autokarów, który zlokalizowany jest przy stadionie. Numery rejestracyjne pojazdów można również dołączyć do zgłoszenia. Liczba miejsc jest jednak ograniczona, w tym przypadku obowiązuje kolejność zgłoszeń. Pamiętajcie – JAROTA GRA DLA JAROCINA!

Zgłoszenie grupy do udziału w meczu:

KROK 1:
Przesłanie wiadomości mailowej na adres biuro@jarota.com zawierającej następującej informacje:

  • nazwę grupy 
  • liczbę osób (dzieci + opiekunowie)
  • dane organizatora (imię, nazwisko, nr telefonu)
  • mecz, na który chcieliby Państwo przyjść

KROK 2:
Przesłanie danych osobowych uczestników (imię, nazwisko) – po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w danym meczu. 

KROK 3:
Informacje szczegółowe od Organizatora na temat przyjazdu grupy na dane spotkanie.