ZARZĄD

PREZES: KRZYSZTOF MATUSZAK
(Pełni funkcję od 2019 roku)
Zakres obowiązków:
Hobby:
E-mail: prezes@jarota.com

I WICEPREZES: MIROSŁAW CZAJKA
(Pełni funkcję od 2019 roku)
Zakres obowiązków:
Hobby:

I WICEPREZES: ARTUR TOMCZAK
(Pełni funkcję od 2019 roku)
Zakres obowiązków:
Hobby:

SKARBNIK: MACIEJ BILICA
(Pełni funkcję od 2019 roku)
Zakres obowiązków:
Hobby:

SEKRETARZ: TOMASZ WALKOWIAK
(Pełni funkcję od 2019 roku)
Zakres obowiązków:
Hobby: