LUDZIE KLUBU

Zarząd Klubu / kadencja 2019-2023

PREZES: KRZYSZTOF MATUSZAK
(Pełni funkcję od 2019 roku)
E-mail: prezes@jarota.com

I WICEPREZES: MIROSŁAW CZAJKA
(Pełni funkcję od 2019 roku)

II WICEPREZES: ARTUR TOMCZAK
(Pełni funkcję od 2019 roku)

SKARBNIK: MACIEJ BILICA
(Pełni funkcję od 2019 roku)

SEKRETARZ: TOMASZ WALKOWIAK
(Pełni funkcję od 2019 roku)

Skład Komisji Rewizyjnej:

Członek Komisji: Marek Trochanowski

Członek Komisji: Maciej Dolata

Członek Komisji: Łukasz Stachowiak

Skład Sądu Koleżeńskiego:

Członek Sądu Koleżeńskiego: Bernard Woźniczka

Członek Sądu Koleżeńskiego: Piotr Krzymiński

Członek Sądu Koleżeńskiego: Leszek Jakubiak

Członek Sądu Koleżeńskiego: Sławomir Szybiak

Członek Sądu Koleżeńskiego: Przemysław Wróblewski