Na 17 marca zwołano Walne Zebranie

17 marca odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu. Początek zebrania zaplanowano na godzinę 10:00 w klubowej sali VIP przy ulicy Sportowej 6 w Jarocinie.

Członków Klubów zachęcamy do zapoznania się z porządkiem obrad:

1. Otwarcie i powołanie Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu.
6. Wybory uzupełniające do Zarządu.
7. Wolne głosy i wnioski. Dyskusja.
8. Zakończenie.

Jednocześnie informujemy, że przed zebraniem będzie można opłacić składki członkowskie.

Jarota Jarocin
UKS Śrem
Tarnovia
7:5
Jarota Jarocin